Splav Hrona na hornom úseku (Brezno – Sliač) organizujeme už od roku 1999. Sme teda najstaršou spoločnosťou poskytujúcou túto službu. Vodácke výlety po Hrone s dopravou osôb, prípadným ubytovaním a stravovaním poskytujeme rekreantom denne už od skorej jari po neskorú jeseň. Je to komplexná služba pre vodákov od materiálneho zabezpečenia (lode, pádla a príslušenstvo), cez dopravu lodí a osôb, až po bezpečné parkovanie. Nájdete nás v motoreste Nemecká na ceste č. 66 z Banskej Bystrice do Brezna (GPS: 48°48’36.9″N 19°24’19.6″E), navigácia Google: https://goo.gl/maps/d7m2AE81r9G2.

Organizovaný splav Hrona ponúkame v týchto variantoch:

Cena za tieto služby zahŕňa kompletnú vodácku výstroj (lode, pádla, vesty a barely), inštruktáž a lokálnu dopravu.

Nami organizované výlety po Hrone majú už dlhoročnú tradíciu a sme jedinou spoločnosťou poskytujúcou túto službu v takom rozsahu a kvalite. Niektorí si splav zaradia do dovolenkového programu v oblasti Horehronia, iní prichádzajú k nám len na splav Hrona. Splav si treba vopred rezervovať.

Splav Hrona

Boat4u team