Cena za splav zahŕňa:

  • lode
  • pádla
  • plávacie vesty
  • suché sudy
  • lokálnu dopravu
  • bezpečné parkovanie
  • inštruktáž

Cena za splav nezahŕňa:

  • stravovanie
  • ubytovanie
  • poistenie

Boat4u team