Putovný splav Hrona je klasický splav s táborením. Pred splavom každý rekreant dostane 50 litrový sud na suché veci, kde si zbalí okrem iného všetko potrebné na táborenie. Trasa trojdenného splavu je maximálne po Revištské Podzámčie kemp. O tom, kde budete táboriť rozhodujete sami. O aktuálnych možnostiach vás poinformujeme pred splavom.

Trasa:

  • Nemecká – Revištské Podzámčie

Cena za prenájom lodí a lokálnu dopravu:

Cena zahŕňa:

  • komplet vercajch na vodu (lode, pádla, pl. vesty, lodné sudy)
  • lokálnu dopravu mikrobusom osôb a lodí z miesta ukončenia splavu do motorestu Nemecká
  • rýchlokurz geniality pred splavom
  • bezpečné parkovanie za motorestom Nemecká

Cena nezahŕňa:

  • stravu a ubytovanie
  • poistenie

baner onjednavka


Preštudujte si technické informácie ešte pred splavom, predídete zbytočným prekvapeniam a nedorozumeniam. Hlavne stránku “Ako prebieha splav” a “Ako sa obliecť na splav Hrona“.

Boat4u team