Virtuálne mapy splavu Hrona. Sú na nich vyznačené podstatné miesta – krčmy, reštaurácie, no hlavne výstupné a nástupné miesta. Posúvaním mapy sa vám zobrazia označené body od Brezna po Sliač. Kliknutím na bod sa zobrazí popis miesta a možno aj foto či video.

Táto mapa zobrazuje a popisuje celú časť najsplavovanejšieho úseku na Hrone

Mapa jednodenného splavu Hrona