Milí rekreanti! Pripravili sme pre Vás obrazového sprievodcu po Hrone, ktorý napomôže zorientovať sa najmä tým, ktorí splavujú Hron prvýkrát. Zábery nie sú robené na krásu, ale účelovo. Zobrazujú situáciu tak, ako ju reálne uvidíte i vy z vody. Nezobrazujú krajinársky a esteticky zaujímavé miesta, ale miesta dôležité pre samotnú logistiku a realizáciu splavu. Ako prvé si pozrite video. To zachytáva celý úsek z Brezna po Sliač. Potom dve fotogalérie. Na prvej je zobrazený úsek z Nemeckej po Sliač. Teda tradičné splavy, večerný, jednodenný a víkendový (dvojdenný). Na druhej je trasa z Brezna po Nemeckú. Táto trasa sa jazdí len v jarných mesiacoch alebo po výdatných dažďoch, keď to zvýšená hladina vody umožňuje.

Fotogaléria splavu Hrona z Nemeckej po Sliač

Fotogaléria splavu Hrona na trase Brezno – Nemecká

Ako prebieha splav – video

 

Boat4u team