Hať na Hrone v Lopeji 16.8.2014

Prejazd haťov v Lopeji na Hrone za veľkej vody.