Inštruktážne video na splav Hrona

Inštruktážne video na splav Hrona od Brezna po Sliač zobrazujúce všetky dôležité miesta. Vyrobené v apríli 2014 pre potreby požičovne lodí Boat4u.sk za relatívne nízkeho vodného stavu (106 cm v BB).